Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2020/9

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Wynagrodzenie z tytułu zachęt
– pismo Urzędu KNF z 20 grudnia 2019 r. …………………………………………………………. 2

Zmienne składniki wynagrodzenia
– pismo Urzędu KNF z 17 kwietnia 2020 r. ………………………………………………………… 9

Kopiowanie dokumentów tożsamości
– pismo Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z 4 lutego 2020 r.
(IF6.701.29.2019) …………………………………………………………………………………………… 11

Orzecznictwo sądów
Opcje walutowe sprzeczne z zasadami współżycia społecznego
– wyrok SN z 9 stycznia 2019 r. (I CSK 736/17) ………………………………………………… 16

Elementy umowy o kredyt konsumencki
– wyrok SN z 30 stycznia 2019 r. (I NSK 9/18) ………………………………………………….. 25

Przejęcie długu objętego hipoteką
– uchwała SN z 28 marca 2019 r. (III CZP 90/18) ………………………………………………. 38

Status konsumenta w terminowych transakcjach finansowych
– wyrok SN z 18 września 2019 r. (IV CSK 334/18) ……………………………………………. 44

Środki na rachunku bankowym niepodlegające egzekucji
– wyrok NSA z 31 stycznia 2019 r. (II FSK 3034/18) ………………………………………….. 55


Glosy
Sprawozdanie z II edycji ogólnopolskiego konkursu
na glosę do orzecznictwa w sprawach bankowych ………………………………………….. 63

Status konsumenta w terminowych transakcjach finansowych
– glosa do wyroku SN z 18 września 2019 r. (IV CSK 334/18) ……………………………. 65
Aleksandra Grześkowiak

Poglądy
Przegląd aktualnego orzecznictwa w sprawach
dotyczących nieautoryzowanych transakcji płatniczych ……………………………………. 75
Bartosz Wyżykowski

Umowa wsparcia projektu w praktyce transakcji finansowania …………………………. 91
Artur Rutkowski

Wyłączenie ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego
jednostki w postępowaniu sanacyjnym w świetle MSSF 10 ………………………………. 98
Mateusz Waberski, Piotr Kempiński

Monitor Prawa Bankowego numer 2020/9