Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2020/7-8

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Orzecznictwo sądów
Obowiązek zwrotu kosztów badania sprawozdania fi nansowego
– wyrok NSA z 15 maja 2019 r. (II GSK 1967/17) ………………………………………………… 2

Strona postępowania dotyczącego wyrażenia zgody
na powołanie prezesa zarządu
– wyrok NSA z 20 września 2019 r. (II GSK 1407/18) ………………………………………… 13

Ustanowienie zarządcy komisarycznego
w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej
– wyrok NSA z 9 października 2019 r. (II GSK 2546/17) …………………………………….. 21

Poglądy
Kompetencje Komisji Nadzoru Finansowego w kontekście upadłości banku ……… 27
Rafał Adamus

Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej ………………………….. 36
Andrzej Michór

Nakładanie przez Komisję Nadzoru Finansowego kary pieniężnej
na podmioty rynku fi nansowego …………………………………………………………………….. 45
Aleksandra Nadolska

Zasady nakładania kar pieniężnych
przez Komisję Nadzoru Finansowego na członków zarządów banków ………………. 64
Zbigniew Ofiarski

Przedawnienie możliwości nałożenia administracyjnej
kary pieniężnej w nadzorze nad rynkiem fi nansowym ………………………………………. 78
Paweł Wajda

Środki nadzorcze Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące
outsourcingu bankowego ………………………………………………………………………………. 95
Jan Byrski

Wybrane działania nadzorcze Komisji Nadzoru Finansowego względem
SKOK-ów w orzecznictwie – wnioski dla innych instytucji nadzorowanych ………. 114
Witold Srokosz

Zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego wobec banków ……………………………….. 123
Tomasz Czech

Monitor Prawa Bankowego numer 2020/7-8