Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2020/6

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Interpretacja art. 83a ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych
– pismo Urzędu KNF z 27 grudnia 2018 r. …………………………………………………………. 2

Wymogi dokumentowania zachęt
– pismo Urzędu KNF z 17 września 2019 r. ……………………………………………………….. 5

Finansowanie przez banki mikro-, małych
oraz średnich przedsiębiorców w okresie epidemii
– pismo Urzędu KNF z 8 kwietnia 2020 r. ………………………………………………………… 10

Uwzględnianie gwarancji pochodzących od instytucji innych niż BGK
– pismo Urzędu KNF z 23 kwietnia 2020 r. ………………………………………………………. 13

Orzecznictwo sądów
Odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje płatnicze
– wyrok SA w Warszawie z 24 maja 2018 r. (VI ACa 217/17) ……………………………… 15

Odpowiedzialność dłużnika hipotecznego za odsetki
– uchwała SN z 18 stycznia 2019 r. (III CZP 66/18) …………………………………………… 28

Konsekwencje abuzywności klauzuli przeliczenia walutowego
– wyrok SN z 27 lutego 2019 r. (II CSK 19/18) ………………………………………………….. 38

Glosy
Odpowiedzialność dłużnika hipotecznego za odsetki
– glosa do uchwały SN z 18 stycznia 2019 r. (III CZP 66/18) ……………………………… 47
Łukasz Przyborowski

Poglądy
Kwestia ważności umowy o pośrednictwo w poszukiwaniu nabywców
instrumentów fi nansowych w sytuacji braku zezwolenia
na prowadzenie działalności maklerskiej …………………………………………………………. 57
Witold Srokosz

Bezskuteczność czynności upadłego na podstawie
art. 128 prawa upadłościowego ……………………………………………………………………… 66
Rafał Adamus

Nowe limity pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego
w związku z epidemią koronawirusa ……………………………………………………………….. 79
Tomasz Czech

Zmiana obowiązków banku w egzekucji
z rachunku bankowego (wybrane zagadnienia) ………………………………………………… 95
Wojciech Zręda

Monitor Prawa Bankowego numer 2020/6