Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2020/5

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Zachęty w transakcjach dotyczących jednostek uczestnictwa
funduszy inwestycyjnych
– pismo Urzędu KNF z 21 grudnia 2018 r. …………………………………………………………. 2

Zmiana ustawy o ofercie publicznej
– pismo Urzędu KNF z 29 listopada 2019 r. ……………………………………………………… 22

Zmiana komunikatu dotyczącego chmury obliczeniowej
– pismo Urzędu KNF z 26 marca 2020 r. ………………………………………………………….. 24

Finansowanie przez banki klientów korporacyjnych w okresie epidemii
– pismo Urzędu KNF z 31 marca 2020 r. ………………………………………………………….. 25

Orzecznictwo sądów
Klauzula zmiennego oprocentowania w umowie kredytu
– wyrok SA w Łodzi z 8 stycznia 2019 r. (I ACa 227/18) …………………………………….. 27

Wypowiedzenie wierzytelności hipotecznej
– wyrok SN z 8 marca 2018 r. (II CSK 242/17) ………………………………………………….. 35

Wymogi kapitałowe banku spółdzielczego
– wyrok SN z 13 września 2018 r. (II CSK 753/17) …………………………………………….. 42

Kwalifikacja umowy kredytu odwołującej się do waluty obcej
– wyrok SN z 29 października 2019 r. (IV CSK 309/18) ……………………………………… 48

Skarga KSKOK w sprawie ustanowienia zarządcy komisarycznego
– wyrok NSA z 13 grudnia 2018 r. (II GSK 1101/18) ………………………………………….. 60

Glosy
Kwalifi kacja umowy kredytu odwołującej się do waluty obcej
– glosa do wyroku SN z 29 października 2019 r. (IV CSK 309/18) ………………………. 64
Tomasz Czech

Poglądy
Gwarancje prawne apolityczności stosowania
przez KNF instrumentów nadzorczych (cz. II) …………………………………………………… 73
Paweł Wajda

Proces hipoteczny i obrona właściciela nieruchomości.
Wybrane zagadnienia w świetle orzecznictwa ………………………………………………….. 84
Łukasz Przyborowski

Koszty procesu orzeczone po dniu otwarcia postępowania
restrukturyzacyjnego jako wierzytelność objęta układem ………………………………… 105
Agnieszka Stenzel, Elżbieta Wójcik-Rak

Monitor Prawa Bankowego numer 2020/5