Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2020/4

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Wymogi informacyjne dotyczące sekurytyzacji
– pismo Urzędu KNF z 6 grudnia 2019 r. …………………………………………………………… 2

Kopiowanie dowodów osobistych przez banki
– pismo Prezesa UODO …………………………………………………………………………………… 4

Orzecznictwo sądów
Kredyt denominowany w walucie obcej
– wyrok SA w Warszawie z 27 czerwca 2019 r. (I ACa 252/18) …………………………….. 9

Warunki umowy kredytu
– wyrok SN z 19 czerwca 2018 r. (I CSK 531/17) ………………………………………………. 20

Niedozwolone praktyki rynkowe w odniesieniu do polisolokaty
– wyrok SN z 28 września 2018 r. (I CSK 179/18) ……………………………………………… 28

Hipoteka w przypadku upadłości spółdzielni mieszkaniowej
– postanowienie SN z 3 kwietnia 2019 r. (II CSK 91/18) …………………………………….. 42

Przekazanie danych kredytobiorcy do BIK
– wyrok NSA z 7 sierpnia 2018 r. (I OSK 2123/16) …………………………………………….. 50

Glosy
Hipoteka w przypadku upadłości spółdzielni mieszkaniowej
– glosa do postanowienia SN z 3 kwietnia 2019 r. (II CSK 91/18) ……………………….. 56
Michał Kućka

Poglądy
Gwarancje prawne apolityczności stosowania
przez KNF instrumentów nadzorczych (cz. I) …………………………………………………… 69
Paweł Wajda

Storno rachunku płatniczego………………………………………………………………………….. 82
Tomasz Czech

Cesja cicha w transakcjach fi nansowania
– kwestie praktyczne na gruncie art. 512 k.c. …………………………………………………… 96
Weronika Groskrejc

Monitor Prawa Bankowego numer 2020/4