Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2020/3

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Ankieta potrzeb w dziedzinie ubezpieczenia na życie
– pismo Urzędu KNF z 23 października 2018 r. ………………………………………………….. 2

Prowadzenie rejestru akcjonariuszy
– pismo Urzędu KNF z 10 stycznia 2020 r. ………………………………………………………… 5

Skutki wyroku TSUE z 3 października 2019 r.
– pismo Prezesa UOKiK z 16 grudnia 2019 r. …………………………………………………….. 6

Orzecznictwo sądów
Sankcja kredytu darmowego
– wyrok SA w Warszawie z 1 lipca 2019 r. (V ACa 118/18) ………………………………… 20

Zwrot wkładu członkom banku spółdzielczego
– wyrok SN z 8 marca 2018 r. (II CSK 330/17) ………………………………………………….. 31

Wpis hipoteki zabezpieczającej obligacje do księgi wieczystej
– postanowienie SN z 9 sierpnia 2018 r. (V CSK 406/17) …………………………………… 38

Zaskarżenie uchwały zgromadzenia wspólników przez syndyka
– uchwała SN z 20 lutego 2019 r. (III CZP 93/18) ………………………………………………. 42

Ciężar wykazania przesłanek określonych w art. 105a ust. 3 prawa bankowego
– wyrok NSA z 7 sierpnia 2018 r. (I OSK 2051/16) …………………………………………….. 51

Glosy
Zaskarżenie uchwały zgromadzenia wspólników przez syndyka
– glosa do uchwały SN z 20 lutego 2019 r. (III CZP 93/18) …………………………………. 58
Rafał Adamus

Poglądy
Konsumencka ochrona prawna przedsiębiorców
– analiza zmian legislacyjnych z perspektywy działalności banków ……………………. 64
Marcin Szlaszyński, Jakub Gil

Różnica w walutach kredytu udzielonego i wypłaconego ………………………………….. 78
Taddeo Ferraro

Potrącenie a bezskuteczność czynności prawnych upadłego …………………………… 87
Wiktor Danielak, Bartosz Sierakowski

Monitor Prawa Bankowego numer 2020/3