Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2020/2

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Uwzględnianie Wytycznych EBA
w sprawie outsourcingu w działalności banku
– pismo Urzędu KNF z 16 września 2019 r. ……………………………………………………….. 2

Orzecznictwo sądów
Upadłość zbywcy po przelewie wierzytelności
– postanowienie SN z 1 grudnia 2017 r. (I CSK 170/17) …………………………………….. 17

Obowiązek współdziałania z dłużnikiem hipotecznym
– wyrok SN z 7 lutego 2018 r. (V CSK 180/17) ………………………………………………….. 26

Ustalenie statusu kredytobiorcy jako konsumenta
w postępowaniu opozycyjnym
– wyrok SN z 31 stycznia 2019 r. (V CSK 628/17) ……………………………………………… 31

Glosy
Dobrowolne odstąpienie od realizacji oszustwa kredytowego
– glosa do wyroku SA w Katowicach
z 19 października 2017 r. (II AKa 303/17) ………………………………………………………… 39
Zygmunt Kukuła

Poglądy
Wskazywanie przez KNF warunków w interesie dobra ogólnego ………………………. 46
Michał Torończak

Podmioty systematycznie internalizujące transakcje na rynku fi nansowym ………… 58
Piotr Sołtysik

Kredyt w rachunku bankowym ……………………………………………………………………….. 75
Tomasz Czech

Wybrane zagadnienia dotyczące nowelizacji przepisów
o upadłości konsumenckiej ……………………………………………………………………………. 91
Rafał Adamus

Monitor Prawa Bankowego numer 2020/2