Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2020/12

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Q&A dotyczące rejestru akcjonariuszy
– pismo Urzędu KNF z 13 maja 2020 r. ……………………………………………………………… 2

Wyjaśnienia dotyczące oceny zdolności kredytowej
– pismo Urzędu KNF z 21 lipca 2020 r. ……………………………………………………………. 13

Obowiązek informacyjny wobec członków zarządu osób prawnych
– pismo Prezesa UODO z 30 czerwca 2020 r. ………………………………………………….. 16

Orzecznictwo sądów
Informacja o prawie odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki
– wyrok SA w Białymstoku z 28 czerwca 2019 r. (I ACa 281/19) ………………………… 18

Sądowa kontrola wysokości odsetek
– wyrok SN z 31 stycznia 2019 r. (V CSK 626/17) ……………………………………………… 25

Zgoda małżonka właściciela nieruchomości na ustanowienie hipoteki
– wyrok SN z 5 marca 2019 r. (II CSK 43/18) ……………………………………………………. 28

Transakcja CIRS
– wyrok SN z 22 listopada 2019 r. (I CSK 340/19) …………………………………………….. 39


Glosy
Kwalifi kacja prawnokarna pożyczonych pieniędzy
– glosa do wyroku SA w Szczecinie z 6 grudnia 2018 r. (II AKa 200/18) ……………… 44
Zygmunt Kukuła


Poglądy
Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie
nakazu zaprzestania wywierania negatywnego wpływu na TFI ………………………….. 50
Dominika Gałus

Posłużenie się klauzulą waloryzacyjną a wysokość infl acji w Polsce ………………….. 65
Artur Nowacki

Zwolnienie hipoteki przez jej administratora …………………………………………………….. 71
Tomasz Czech

Wybrane aspekty prawne dostępu niebankowych dostawców
usług płatniczych do systemów płatności………………………………………………………… 81
Michał Masłowski

Monitor Prawa Bankowego numer 2020/12