Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2020/11

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Ograniczenia obowiązujące fundusze inwestycyjne
– pismo Urzędu KNF z 29 listopada 2017 r. ………………………………………………………. 2

Wskaźniki referencyjne stopy procentowej w umowach kredytu
– pismo Urzędu KNF z 3 sierpnia 2020 r. ………………………………………………………… 17

Brexit a rynki fi nansowe
– pismo Urzędu KNF z 18 sierpnia 2020 r. ……………………………………………………….. 18

Orzecznictwo sądów
Kaucja bankowa
– wyrok SN z 23 stycznia 2019 r. (I CSK 750/17) ………………………………………………. 21

Wezwanie do sprzedaży akcji spółki publicznej
– wyrok SN z 18 lipca 2019 r. (I CSK 587/17) ……………………………………………………. 27

Odpowiedzialność członków SKOK po jej upadłości
– uchwała SN z 12 grudnia 2019 r. (III CZP 42/19) ……………………………………………. 38


Glosy
Wezwanie do sprzedaży akcji spółki publicznej
– glosa do wyroku SN z 18 lipca 2019 r. (I CSK 587/17) ………………………………….. 43
Ewa Szlachetka

Poglądy
Przesłanki wymiaru sankcji administracyjnych w reżimie
ustawy o ofercie publicznej – analiza praktyczna (cz. II) …………………………………….. 53
Iwona Sroka, Paweł Wajda

Instrumenty płatnicze, które można wykorzystywać
jedynie w ograniczony sposób ………………………………………………………………………. 69
Michał Torończak

Roszczenia zwrotne na skutek uprawnionej realizacji gwarancji
na pierwsze żądanie ………………………………………………………………………………………. 80
Łukasz Przyborowski

Układ częściowy – zagadnienia wybrane ………………………………………………………… 89
Bartosz Sierakowski, Wojciech Bobik, Mykoła Zembra

Monitor Prawa Bankowego numer 2020/11