Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2020/10

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Wskaźniki referencyjne
– pismo Urzędu KNF z 31 stycznia 2020 r. ……………………………………………………….. 2

Aneksy dotyczące tzw. wakacji kredytowych
– pismo Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z 22 kwietnia 2020 r. (RPZ.025.1.2020) ……………………………………………………………. 5

Orzecznictwo sądów
Spłata kredytu w rachunku po jego zajęciu
– wyrok SA w Krakowie z 30 stycznia 2019 r. (I AGa 257/18) …………………………….. 15

Sposób połączenia przedłużka z wekslem
– wyrok SN z 11 stycznia 2019 r. (V CSK 551/17) ……………………………………………… 21

Zwiększenie depozytu zabezpieczającego transakcje terminowe
– wyrok SN z 10 kwietnia 2019 r. (IV CSK 39/18) ………………………………………………. 25

Przedterminowa spłata kredytu konsumenckiego
– uchwała SN z 12 grudnia 2019 r. (III CZP 45/19) ……………………………………………. 34

Legitymacja obligatariusza przeciwko dłużnikowi hipotecznemu
– uchwała SN z 27 lutego 2020 r. (III CZP 55/19) ………………………………………………. 41


Glosy
Legitymacja obligatariusza przeciwko dłużnikowi hipotecznemu
– glosa do uchwały SN z 27 lutego 2020 r. (III CZP 55/19) ………………………………… 53
Tomasz Czech

Poglądy
Przesłanki wymiaru sankcji administracyjnych w reżimie ustawy
o ofercie publicznej – analiza praktyczna (cz. I) ………………………………………………… 63
Iwona Sroka, Paweł Wajda

Dopuszczalność posłużenia się w umowie kredytu
oraz umowie pożyczki klauzulą waloryzacyjną …………………………………………………. 77
Artur Nowacki

Wykonywanie przez zastawnika prawa głosu
z udziałów obciążonych zastawem rejestrowym ………………………………………………. 87
Paweł Bartosiewicz, Ewa Tkaczuk

Zbieg wniosku o ogłoszenie upadłości z obwieszczeniem
o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego ……………………….. 97
Norbert Frosztęga, Mateusz Waberski

Monitor Prawa Bankowego numer 2020/10