Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2019/9

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Nadzór nad zarządzającymi ASI
– pismo Urzędu KNF z 27 sierpnia 2018 r. …………………………………………………………. 2

Zwolnienie z fallback
– pismo Urzędu KNF z 1 lipca 2019 r. ……………………………………………………………….. 8

Identyfi kacja klienta instytucji obowiązanej
– pismo Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z 19 kwietnia 2019 r. …….. 11

Orzecznictwo sądów
Proporcjonalność sankcji kredytu darmowego
– wyrok SO w Płocku z 5 listopada 2018 r. (I C 1673/17) …………………………………… 13

Transakcja walutowa forward
– wyrok SN z 13 września 2018 r. (I CSK 565/17) ……………………………………………… 21

Przelew wierzytelności hipotecznej w zakresie przenoszącym sumę hipoteki
– wyrok SN z 21 września 2018 r. (V CSK 449/17) ……………………………………………. 29

Glosy
Przelew wierzytelności hipotecznej w zakresie przenoszącym sumę hipoteki
– glosa do wyroku SN z 21 września 2018 r. (V CSK 449/17) …………………………….. 38
Szymon Romanow

Poglądy
Zobowiązania inwestorskie …………………………………………………………………………….. 46
Michał Torończak

Silne uwierzytelnianie użytkownika (SCA)
– wybrane problemy interpretacyjne ……………………………………………………………….. 60
Mateusz Blocher, Wojciech Iwański

Brak intencji restrukturyzacyjnej wierzycieli jako przesłanka umorzenia
postępowania restrukturyzacyjnego ………………………………………………………………… 78
Bartosz Merczyński, Ewa Tkaczuk

Znaczenie pojęcia „pokrzywdzenie wierzycieli” jako przesłanki odmowy otwarcia
postępowania restrukturyzacyjnego oraz umorzenia postępowania…………………… 88
Barbara Szczepkowska

Monitor Prawa Bankowego numer 2019/9