Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2019/7-8

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Orzecznictwo sądów
Nagrywanie rozmowy telefonicznej z klientem banku
– wyrok NSA z 27 lipca 2018 r. (I OSK 1871/16) …………………………………………………. 2

Komunikaty marketingowe w systemie transakcyjnym banku
– wyrok NSA z 5 grudnia 2018 r. (I OSK 53/17) ………………………………………………… 10

Poglądy
Przetwarzanie danych osobowych członków zarządu
i osób pełniących inne kluczowe funkcje w banku
– wybrane zagadnienia …………………………………………………………………………………… 19
Michał Mostowik

Komunikaty marketingowe w systemie
bankowości elektronicznej w świetle RODO …………………………………………………….. 32
Witold Chomiczewski

Przekazywanie danych osobowych klientów
w grupie kapitałowej instytucji finansowej ……………………………………………………….. 45
Damian Karwala

Korzystanie z chmury obliczeniowej
przez instytucje finansowe w świetle RODO …………………………………………………….. 60
Andrzej Krasuski

RODO a biometryczne metody identyfi kacji klienta
przez instytucje finansowe ……………………………………………………………………………… 74
Maciej Gawroński

Przetwarzanie danych osobowych
przez dostawców usług płatniczych ………………………………………………………………… 87
Zbigniew Długosz

Ochrona danych osobowych zabezpieczyciela będącego osobą trzecią ……………. 97
Tomasz Czech

Interpretowanie polskich przepisów
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
w kontekście RODO …………………………………………………………………………………….. 106
Konrad Stolarski

Stosowanie RODO w bancassurance ……………………………………………………………. 116
Joanna Noga-Bogomilska

Monitor Prawa Bankowego numer 2019/7-8