Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2019/6

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Ocena odpowiedniości członków zarządu banku
– pismo Urzędu KNF z 29 października 2018 r. ………………………………………………….. 2

Orzecznictwo sądów
Rozliczenia po przejęciu przedmiotu przewłaszczenia
– wyrok SA w Warszawie z 16 stycznia 2018 r. (VI ACa 1388/16) …………………………. 7

Gwarancja bankowa
– wyrok SN z 15 września 2016 r. (I CSK 524/15) ……………………………………………… 11

Uczestnicy postępowania o wpis zastawu rejestrowego
– postanowienie SN z 14 września 2017 r. (V CSK 680/16) ……………………………….. 17

Zawarcie układu przez spółkę jawną
a zakres odpowiedzialności wspólnika tej spółki
– wyrok SN z 26 stycznia 2018 r. (II CSK 468/17) ……………………………………………… 23

Obciążenie kredytobiorcy kosztami ubezpieczenia pomostowego i NWW
– wyrok SN z 19 września 2018 r. (I CNP 39/17) ……………………………………………….. 28

Glosy
Zawarcie układu przez spółkę jawną
a zakres odpowiedzialności wspólnika tej spółki
– glosa do wyroku SN 26 stycznia 2018 r. (II CSK 468/17) ………………………………… 49
Rafał Adamus

Przelew wierzytelności bankowej zabezpieczonej hipoteką
na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego
– glosa do postanowienia SN z 16 marca 2018 r. (IV CSK 280/17) …………………….. 64
Lidia Malinowska

Poglądy
Możliwość zmiany warunków emisji obligacji przed jej wydaniem ……………………… 73
Rafał Woźniak

Fundusze hedgingowe
– uwarunkowania prawne i perspektywy rozwoju
a przykładzie Polski, Niemiec i Szwajcarii ………………………………………………………… 82
Aleksandra Białyszewska

Wybrane pojęcia i defi nicje z wykazu usług reprezentatywnych ………………………… 95
Mateusz Blocher

Zastaw na wierzytelności objętej pactum de non cedendo ……………………………… 104
Tomasz Trocki

Monitor Prawa Bankowego numer 2019/6