Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2019/5

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Oferty publiczne papierów wartościowych
– pismo Urzędu KNF z 28 czerwca 2018 r. ……………………………………………………….. 2

Wyłączenie stosowania ustawy o usługach płatniczych co do ograniczonej sieci
– pismo Urzędu KNF z 24 grudnia 2018 r. ………………………………………………………….. 5

Wyżsi ofi cerowie sił zbrojnych
– pismo Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z 28 września 2018 r. …….14

Orzecznictwo sądów
Rozliczenie wpłat na zajęty rachunek bankowy
– wyrok SA w Warszawie z 21 maja 2018 r. (I ACa 571/17) …………………………………16

Bezskuteczność wobec masy upadłości czynności na rzecz osoby trzeciej
– wyrok SN z 27 lipca 2016 r. (V CSK 605/15) ……………………………………………………22

Sposób powstania hipoteki łącznej
– postanowienie SN z 22 czerwca 2017 r. (III CSK 264/16) ………………………………….26

Naruszenie zbiorowych interesów konsumenckich w umowie IKE
– wyrok SN z 8 listopada 2017 r. (III SK 53/16) ……………………………………………………31

Porozumienie w sprawie spłaty kredytu
– wyrok SN z 23 maja 2018 r. (IV CSK 153/17) ……………………………………………………42

Glosy
Sposób powstania hipoteki łącznej
– glosa do postanowienia SN z 22 czerwca 2017 r. (III CSK 264/16) …………………..46
Łukasz Przyborowski

Poglądy
Kategoria zaspokojenia wierzytelności handlowych
wspólnika upadłej spółki …………………………………………………………………………………..59
Rafał Adamus

Wygaśnięcie roszczeń użytkownika
z tytułu wadliwych transakcji płatniczych ………………………………………………………….71
Tomasz Czech

Zastaw łączny ………………………………………………………………………………………………….84
Paweł Skura

Instytucja złej wiary w złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
– aspekty proceduralne ……………………………………………………………………………………92
Bartosz Sierakowski, Norbert Frosztęga

Nakazywanie przez KNF przyznania dostępu do rachunku płatniczego ……………103
Michał Torończak

Monitor Prawa Bankowego numer 2019/5