Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2019/4

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Zlecanie zarządzania portfelami inwestycyjnymi FIZ
– pismo Urzędu KNF z 15 maja 2018 r.. …………………………………………………………….. 2

Klauzule waloryzacyjne w umowach bankowych
– pismo Prezesa UOKiK z 6 listopada 2018 r.. ……………………………………………………. 5

Orzecznictwo sądów
Odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje płatnicze
– wyrok SA w Warszawie z 19 lipca 2018 r. (I ACa 348/17) ………………………………… 22

Upadłość zastawnika po przelewie zabezpieczonej wierzytelności
– uchwała SN z 18 maja 2017 r. (III CZP 6/17) ………………………………………………….. 33

Udział wierzyciela hipotecznego w postępowaniu o zniesienie
współwłasności nieruchomości
– postanowienie SN z 18 października 2017 r. (II CZ 57/17) ………………………………. 37

Transakcja IRS
– wyrok SN z 15 czerwca 2018 r. (I CSK 491/17) ………………………………………………. 39

Upomnienie wystosowane przez Komisję Nadzoru Finansowego
– wyrok NSA z 9 sierpnia 2018 r. (II GSK 168/18) ……………………………………………… 49

Glosy
Udział wierzyciela hipotecznego w postępowaniu o zniesienie
współwłasności nieruchomości
– glosa do postanowienia SN z 18 października 2017 r. (II CZ 57/17) …………………. 54
Michał Kućka

Poglądy
Przejęcie banku – zagadnienia wybrane ………………………………………………………….. 64
Michał Torończak

Wykaz usług reprezentatywnych
– wybrane problemy interpretacyjne i zagadnienia praktyczne ………………………….. 81
Mateusz Blocher

Zakaz wypłaty świadczenia z gwarancji bankowej
na podstawie postanowienia sądu o zabezpieczeniu roszczeń …………………………. 91
Marek Neumann, Karolina Wais

Odpowiedzialność członków zarządu sp. z o.o. za jej zobowiązania
powstałe po ogłoszeniu upadłości. Uwagi na tle uchwały SN
z 30 stycznia 2019 r. (III CZP 78/18) ………………………………………………………………. 107
Wiktor Danielak, Bartosz Sierakowski

Monitor Prawa Bankowego numer 2019/4