Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2019/3

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Oferowanie instrumentów fi nansowych
– pismo Urzędu KNF z 27 kwietnia 2018 r.. ……………………………………………………….. 2

Funkcjonowanie banków spółdzielczych po wygaśnięciu umów zrzeszenia
– pismo Urzędu KNF z 14 grudnia 2018 r.. ………………………………………………………… 5

Identyfi kacja klienta instytucji obowiązanej
– pismo Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z 22 sierpnia 2018 r. .. …….. 7

Orzecznictwo sądów
Abuzywność klauzuli dotyczącej przeliczeń walutowych
– wyrok SA w Warszawie z 13 grudnia 2017 r. (VII ACa 1036/17) ……………………….. 10

Prowizje bankowe w umowie kredytu
– wyrok SN z 18 maja 2017 r. (I CSK 540/16) …………………………………………………… 22

Ocena abuzywności postanowienia umownego
– uchwała (7) SN z 20 czerwca 2018 r. (III CZP 29/17) ………………………………………. 32

Waluta kredytu indeksowanego
– postanowienie SN z 19 października 2018 r. (IV CSK 200/18) …………………………. 44

Bezczynność KNF w sprawie zezwolenia na utworzenie banku
– wyrok NSA z 20 grudnia 2017 r. (II GSK 3377/17) ………………………………………….. 47

Poglądy
Świadczenie kredytodawcy w umowie kredytu ……………………………………………….. 55
Tomasz Czech

Regulacje w cyfryzacji usług fi nansowych
na przykładzie bankowości elektronicznej ……………………………………………………….. 72
Krzysztof Korus

Reglamentacja świadczenia usług fi nansowych ……………………………………………….. 92
Witold Srokosz

Monitor Prawa Bankowego numer 2019/3