Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2019/2

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Oferowanie certyfi katów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych
– pismo Urzędu KNF z 29 marca 2018 r. ……………………………………………………………. 2

Nadzór nad działalnością Biur Usług Płatniczych
– pismo Urzędu KNF z 6 czerwca 2018 r. ………………………………………………………… 13

Orzecznictwo sądów
Nieważność klauzuli zmiennego oprocentowania w umowie kredytu
– wyrok SO w Łodzi z 11 stycznia 2018 r. (III Ca 1541/17) …………………………………. 18

Przystąpienie do długu
– wyrok SN z 15 listopada 2017 r. (II CSK 54/17) ……………………………………………… 29

Bezskuteczność zapłaty dokonanej przez upadłego na rzecz osoby trzeciej
– wyrok SN z 30 listopada 2017 r. (IV CSK 26/17) …………………………………………….. 37

Wyłączenie mienia z masy upadłości
– wyrok SN z 1 grudnia 2017 r. (I CSK 114/17) …………………………………………………. 43

Odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy brokerskiej
– wyrok SN z 6 grudnia 2017 r. (I CSK 172/17) …………………………………………………. 47

Glosy
Wyłączenie mienia z masy upadłości
– glosa do wyroku SN z 1 grudnia 2017 r. (I CSK 114/17) ………………………………….. 51
Tomasz Czech

Jurysdykcja w sprawach ze skargi pauliańskiej
– glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
z 4 października 2018 r. (C-337/17), Feniks ……………………………………………………… 63
Bartosz Sierakowski, Wojciech Bobik

Poglądy
Podstawowy rachunek płatniczy – wierzytelność o zawarcie umowy …………………. 71
Mateusz Blocher

Uproszczony wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego ………………………….. 83
Hubert Zieliński

Wykorzystanie powiernika zabezpieczeń albo trustu
przy zabezpieczeniu kredytowania konsorcjalnego
w prawie polskim i Ontario ……………………………………………………………………………… 92
Tomasz Tomczak

Monitor Prawa Bankowego numer 2019/2