Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2019/12

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Zastaw na akcjach emitenta w świetle art. 19 MAR
– pismo Urzędu KNF z 25 lipca 2019 r. ……………………………………………………………… 2

Klauzule zmiennego oprocentowania w umowach kredytowych
– pismo Prezesa UOKiK z 26 listopada 2018 r. ………………………………………………….. 4

Orzecznictwo sądów
Skuteczność umowy indeksowanego kredytu frankowego
– wyrok SA w Warszawie z 23 października 2018 r. (V ACa 493/17) …………………… 18

Przedawnienie wierzytelności hipotecznej
– wyrok SN z 20 lutego 2018 r. (V CSK 212/17) ………………………………………………… 30

Bezskuteczność zapłaty w wykonaniu umowy na rzecz osoby trzeciej
– wyrok SN z 15 lutego 2019 r. (III CSK 52/17) …………………………………………………. 34

Abuzywność klauzuli indeksacyjnej w umowie kredytu
– wyrok SN z 4 kwietnia 2019 r. (III CSK 159/17) ………………………………………………. 38

Glosy
Skuteczność umowy indeksowanego kredytu frankowego
– glosa do wyroku SA w Warszawie z 23 października 2018 r. (V ACa 493/17) ……. 50
Tobiasz Nowakowski

Poglądy
Wpływ śmierci kredytobiorcy na stosunek prawny kredytu ……………………………….. 57
Tomasz Czech

Procedury rozpatrywania reklamacji
w świetle ustawy o usługach płatniczych…………………………………………………………. 71
Bartosz Wyżykowski

Przygotowana likwidacja (pre-pack) po nowelizacji ………………………………………….. 89
Bartosz Sierakowski, Norbert Frosztęga

Monitor Prawa Bankowego numer 2019/12