Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2019/11

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Wskaźniki referencyjne
– pismo Urzędu KNF z 19 lipca 2019 r. ……………………………………………………………… 2

Niedostosowanie do rozporządzenia 2017/1129
– pismo Urzędu KNF z 12 sierpnia 2019 r. …………………………………………………………. 5

Okres przejściowy w odniesieniu do silnego uwierzytelnienia
– pismo Urzędu KNF z 19 sierpnia 2019 r. ……………………………………………………….. 14

Orzecznictwo sądów
Klauzule umowne dotyczące kontroli oraz wyceny przedmiotu zabezpieczenia
– wyrok SA w Warszawie z 10 stycznia 2019 r. (VII AGa 1643/18)………………………. 17

Kwalifikacja umowy ubezpieczenia grupowego w bancassurance
– wyrok SN z 12 stycznia 2018 r. (II CSK 222/17) ……………………………………………… 24

Przelew wierzytelności z umowy najmu
– wyrok SN z 15 lutego 2018 r. (I CSK 472/17) …………………………………………………. 35

Abuzywność klauzuli indeksacyjnej w umowie kredytu
– wyrok SN z 24 października 2018 r. (II CSK 632/17) ……………………………………….. 41

Wpis na rachunek bankowy
– postanowienie SN z 19 kwietnia 2019 r. (II CSK 521/18) …………………………………. 51

Glosy
Kwalifikacja umowy ubezpieczenia grupowego w bancassurance
– glosa do wyroku SN z 12 stycznia 2018 r. (II CSK 222/17) ………………………………. 54
Zbigniew Długosz

Poglądy
Nakładanie administracyjnych kar pieniężnych
przez Komisję Nadzoru Finansowego – aspekty intertemporalne ………………………. 61
Magdalena Śliwa-Wajda

Transakcje płatnicze wykonane z użyciem nieprawidłowego
unikatowego identyfikatora …………………………………………………………………………….. 76
Michał Torończak

Dokument elektroniczny jako obligatoryjny załącznik
do wniosku o ogłoszenie upadłości ………………………………………………………………… 87
Rafał Adamus

Obrót wierzytelnościami kredytowymi przez bank
przy braku współpracy ze strony kredytobiorcy – wybrane problemy…………………. 94
Artur Rutkowski

Monitor Prawa Bankowego numer 2019/11