Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2019/10

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Podmioty zarządzające wierzytelnościami sekurytyzowanymi
– pismo Urzędu KNF z 23 października 2018 r. ………………………………………………….. 2

Agent emisji
– pismo Urzędu KNF z 27 czerwca 2019 r. ………………………………………………………… 5

Orzecznictwo sądów
Interes prawny co do ustalenia nieważność klauzuli przeliczenia walutowego
– wyrok SA w Warszawie z 25 października 2018 r. (I ACa 623/17) ………………………. 8

Cesja powiernicza
– postanowienie SN z 24 listopada 2017 r. (III CZP 61/16) …………………………………. 14

Wykreślenie funduszu inwestycyjnego z rejestru
– postanowienie SN z 31 stycznia 2018 r. (I CSK 323/17) ………………………………….. 20

Tryb podważenia hipoteki
– wyrok SN z 13 grudnia 2018 r. (V CSK 559/17) ………………………………………………. 24

Suma gwarancyjna
– wyrok SN z 23 stycznia 2019 r. (I CSK 742/17) ………………………………………………. 35

Glosy
Suma gwarancyjna
– glosa do wyroku SN z 23 stycznia 2019 r. (I CSK 742/17)……………………………….. 41
Mirosław Bączyk

Poglądy
Wpis na rachunek płatniczy ……………………………………………………………………………. 48
Tomasz Czech

Zmiana administratora zastawu rejestrowego
ustanowionego na rzecz obligatariuszy …………………………………………………………… 69
Tomasz Sójka, Wojciech Rzepiński

Czy zarządca masy sanacyjnej może dochodzić odszkodowania
w miejsce hipotetycznie poszkodowanego wierzyciela …………………………………….. 80
Rafał Adamus

Bezskuteczność spłaty finansowania i ustanowienia zabezpieczeń rzeczowych
na gruncie art. 127 ust. 3 prawa upadłościowego w kontekście chronologii
czynności podejmowanych w ramach transakcji finansowania …………………………. 90
Artur Rutkowski, Weronika Groskrejc

Dochodzenie przez wierzycieli roszczeń z art. 299 k.s.h.
w trybie postępowania grupowego ……………………………………………………………….. 101
Paweł Chmieliński, Bartosz Sierakowski

Monitor Prawa Bankowego numer 2019/10