Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2019/1

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Umowy gwarancji zawierane na rzecz uczestników FIZ
– pismo Urzędu KNF z 25 maja 2018 r. ……………………………………………………………… 2

Oferowanie obligacji
– pismo Urzędu KNF z 29 maja 2018 r. ……………………………………………………………… 5

Orzecznictwo sądów
Warunkowe wypowiedzenie umowy kredytu
– wyrok SA w Katowicach z 23 stycznia 2018 r. (V AGa 49/18) ……………………………. 7

Bezskuteczność przewłaszczenia na zabezpieczenie wobec masy upadłości
– wyrok SN z 12 lutego 2016 r. (II CSK 815/14) ………………………………………………… 13

Odpowiedzialność banku za wypłatę środków z zajętego rachunku
– wyrok SN z 15 listopada 2017 r. (II CSK 113/17) ……………………………………………. 22

Losy hipoteki na lokalu w razie zniesienia odrębnej własności tego lokalu
– uchwała SN z 8 grudnia 2017 r. (III CZP 77/17) ………………………………………………. 26

Status konsumenta w umowie maklerskiej
– postanowienie SN z 12 grudnia 2017 r. (IV CSK 667/16) ………………………………… 32

Zaskarżenie zlecenia przez KNF zbadania sprawozdania finansowego
– wyrok NSA z 28 listopada 2017 r. (II GSK 716/16) ………………………………………….. 35

Glosy
Użycie skradzionej karty bankomatowej jako kradzież z włamaniem
– glosa do wyroku SA w Szczecinie z 26 kwietnia 2017 r. (II AKa 191/16) …………… 39
Zygmunt Kukuła

Poglądy
Konsekwencje ujemnej stopy bazowej oprocentowania kredytu ……………………….. 45
Artur Nowacki

Kumulacja funkcji przez członka zarządu lub rady nadzorczej banku krajowego …. 53
Ireneusz Stolarski

Zmiana wzorca umownego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego …………. 69
Mateusz Trachimowicz

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w złej wierze …………………………………….. 79
Wojciech Piłat, Jacek Miłaszewski

Recenzje
Recenzja książki Pawła Bartosiewicza pt. „Odpowiedzialność
odszkodowawcza banku za wadliwe wypowiedzenie umowy kredytu
udzielonego przedsiębiorcy” ………………………………………………………………………….. 90
Tomasz Czech

Monitor Prawa Bankowego numer 2019/1