Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2018/9

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Obowiązki informacyjne względem KNF na podstawie art. 66 ust. 9
ustawy o rachunkowości
– pismo Urzędu KNF z 12 września 2017 r. ……………………………………………………….. 2

Pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu tytułów uczestnictwa
– pismo Urzędu KNF z 22 marca 2018 r. ……………………………………………………………. 4

Orzecznictwo sądów
Przedterminowa spłata kredytu konsumenckiego
– wyrok SO w Gliwicach z 20 grudnia 2017 r. (III Ca 1489/17) ……………………………… 9

Odpowiedzialność banku za bezprawną wypłatę środków z rachunku klienta
– wyrok SN z 25 listopada 2015 r. (II CSK 683/14) ……………………………………………. 13

Zażalenie na postanowienie prokuratora dotyczące ujawnienia tajemnicy bankowej
– uchwała SN z 30 marca 2016 r. (I KZP 21/15) ……………………………………………….. 19

Błąd co do opcji walutowej
– wyrok SN z 8 września 2017 r. (II CSK 845/16) ………………………………………………. 31

Glosy
Błąd co do opcji walutowej
– glosa do wyroku SN z 8 września 2017 r. (II CSK 845/16) ……………………………….. 47
Mateusz Królikowski

Poglądy
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach wekslowych za 2017 r. …. 54
Mirosław Bączyk

Blokada autonomiczna na płaszczyźnie upadłości i restrukturyzacji ………………….. 64
Rafał Adamus

Charakter prawny rachunku derywatów ………………………………………………………….. 69
Wojciech Kobyliński

Podstawowe zagadnienia związane z refi nansowaniem kredytu oraz obligacji……. 78
Konrad Zawistowski

Nakładanie przez ustawę o usługach płatniczych
obowiązków na zagraniczne organy nadzoru …………………………………………………… 89
Michał Torończak

Skuteczność zastrzeżenia prawa własności
w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym ……………………………………. 98
Wiktor Danielak, Mateusz Medyński

Monitor Prawa Bankowego numer 2018/9