Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2018/7-8

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Konsekwencje abuzywności klauzuli indeksacyjnej w umowie kredytu
– wyrok SA w Białymstoku z 14 grudnia 2017 r. (I ACa 447/17) …………………………… 2

Klauzule abuzywne w umowie pożyczki indeksowanej do waluty obcej
– wyrok SN z 1 marca 2017 r. (IV CSK 285/16) …………………………………………………. 18

Poglądy
Pojęcie umowy o kredyt hipoteczny ………………………………………………………………… 29
Tomasz Czech

Sprzedaż wiązana i łączona w ustawie o kredycie hipotecznym ………………………… 40
Agnieszka Nierodka

Wyjaśnienia dotyczące kredytu hipotecznego ………………………………………………….. 56
Dominika Rogoń

Zdolność kredytowa w przepisach ustawy o kredycie hipotecznym ………………….. 71
Zbigniew Ofiarski

Przedterminowa spłata kredytu hipotecznego
w świetle ustawy o kredycie hipotecznym ……………………………………………………….. 91
Maciej Kobus

Nadzór nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami ……………………………. 102
Witold Srokosz

Przepisy karne w ustawie o kredycie hipotecznym …………………………………………. 116
Michał Rusinek

Monitor Prawa Bankowego numer 2018/7-8