Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2018/6

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Zarządzanie ryzykiem modeli w bankach
– pismo Urzędu KNF z 27 lipca 2017 r. ……………………………………………………………… 2

Określenie przedmiotu działalności przez zarządzających ASI
– pismo Urzędu KNF z 24 stycznia 2018 r. ………………………………………………………. 13

Orzecznictwo sądów
Ujawnienie tajemnicy bankowej w procesie przeciwko zabezpieczycielowi
– wyrok SO w Łodzi z 18 grudnia 2017 r. (II C 674/17) ………………………………………. 17

Naliczanie odsetek po wypowiedzeniu umowy kredytu
– wyrok SN z 7 marca 2017 r. (II CSK 281/16) ………………………………………………….. 26

Przejście obowiązku zapłaty kary pieniężnej na bank przejmujący
– wyrok SN z 6 kwietnia 2017 r. (III SK 15/16) …………………………………………………… 32

Glosy
Przejście obowiązku zapłaty kary pieniężnej na bank przejmujący
– glosa do wyroku SN z 6 kwietnia 2017 r. (III SK 15/16) …………………………………… 39
Paweł Wajda

Poglądy
Rachunek VAT ………………………………………………………………………………………………. 47
Tomasz Czech

Publiczne oferowanie zagranicznych papierów wartościowych
na terytorium RP ……………………………………………………………………………………………. 69
Rafał Woźniak

The role of the facility agent in syndicated loan transactions in Poland ………………. 77
Anna Polz-Ziobrowska

Próg 15% wierzytelności spornych jako przesłanka restrukturyzacji ………………….. 92
Agnieszka Stenzel, Elżbieta Wójcik-Rak, Mateusz Medyński

Monitor Prawa Bankowego numer 2018/6