Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2018/5

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Przetwarzanie danych w chmurze obliczeniowej
– pismo Urzędu KNF z 23 października 2017 r. ………………………………………………….. 2

Weryfikacja klienta bankowego
– pismo Ministra Rozwoju i Finansów z 26 maja 2017 r. (FN1.054.32.2017.OLT) …. 14

Orzecznictwo sądów
Przedterminowa spłata kredytu konsumenckiego
– wyrok SO w Łodzi z 22 czerwca 2017 r. (III Ca 10/17) …………………………………….. 23

Odpowiedzialność banku za prowadzenie rachunku powierniczego
na rzecz dewelopera
– wyrok SN z 17 marca 2016 r. (II CSK 284/15) ………………………………………………… 28

Bezskuteczność zapłaty niewymagalnego długu wobec masy upadłości
– wyrok SN z 13 kwietnia 2017 r. (III CSK 125/16) …………………………………………….. 36

Status konsumenta w przypadku terminowej transakcji walutowej
– wyrok SN z 28 czerwca 2017 r. (IV CSK 483/16) ……………………………………………. 42

Przetwarzanie przez bank danych osobowych niedoszłego klienta
– wyrok WSA w Warszawie z 12 lipca 2017 r. (II SA/Wa 2221/16) ………………………. 47

Glosy
Bezskuteczność zapłaty niewymagalnego długu wobec masy upadłości
– glosa do wyroku SN z 13 kwietnia 2017 r. (III CSK 125/16) ……………………………… 54
Rafał Adamus

Poglądy
Dysponowanie danymi z rachunku w świetle przepisów PSD2 oraz RODO ……….. 60
Zbigniew Długosz, Michał Mostowik

W kwestii wznowienia postępowania o nadanie b.t.e. klauzuli wykonalności ……… 70
Paweł Bieżuński

EMIR – nowe wymogi dotyczące depozytu zabezpieczającego
dla rozliczanych niecentralnie instrumentów pochodnych …………………………………. 76
Mateusz Gonet

Warunkowe postanowienia układowe zmieniające treść wierzytelności ……………… 90
Tomasz Trocki

Monitor Prawa Bankowego numer 2018/5