Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2018/4

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Poślizgi cenowe na rynku Forex
– pismo Urzędu KNF z 25 kwietnia 2017 r. ………………………………………………………… 2

Kryterium niezależności członka komitetu
audytu jednostki zainteresowania publicznego
– pismo Urzędu KNF z 27 września 2017 r. ……………………………………………………… 11

Modele wyceny opcji
– pismo Urzędu KNF z 14 listopada 2017 r. ……………………………………………………… 16

Przestrzeganie zasad reklamowania kredytu konsumenckiego
– pismo Ministra Rozwoju i Finansów z 14 lipca 2017 r. (FN1.054.37.2017.OLT) …. 17

Orzecznictwo sądów
Nieautoryzowane transakcje płatnicze
– wyrok SO w Warszawie z 31 maja 2017 r. (II C 334/16) …………………………………… 19

Nadużycie uprawnienia do wypowiedzenia umowy kredytu
– wyrok SN z 24 września 2015 r. (V CSK 698/14) ……………………………………………. 28

Ujawnienie komornikowi tajemnicy bankowej
– wyrok SN z 13 stycznia 2017 r. (III CSK 53/16) ………………………………………………. 34

Ustalenie kursu walutowego w umowie pożyczki hipotecznej
– wyroku SN z 14 lipca 2017 r. (II CSK 803/16) …………………………………………………. 39

Decyzja KNF o ustanowieniu zarządcy komisarycznego
– wyrok WSA w Warszawie z 19 maja 2017 r. (VI SA/Wa 1909/16) …………………….. 52

Glosy
Ustalenie kursu walutowego w umowie pożyczki hipotecznej
– glosa do wyroku SN z 14 lipca 2017 r. (II CSK 803/16) …………………………………… 58
Tomasz Czech

Poglądy
Implementacja dyrektywy PAD – uwagi ogólne
oraz wątpliwości na gruncie nowelizacji ustawy o usługach płatniczych …………….. 74
Wojciech Iwański, Mateusz Blocher

Krystalizacja zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy lub praw …………………………. 87
Paweł Skura

Kaucja gwarancyjna w spisie wierzytelności
w postępowaniu restrukturyzacyjnym ……………………………………………………………… 95
Agnieszka Stenzel, Elżbieta Wójcik-Rak, Mateusz Medyński

Recenzje
Recenzja książki Jana Byrskiego
pt. „Outsourcing w działalności dostawców usług płatniczych”……………………….. 106
Monika Szaraniec

Monitor Prawa Bankowego numer 2018/4