Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2018/3

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Gry hazardowe w Internecie
– pismo Urzędu KNF z 5 maja 2017 r. ……………………………………………………………….. 2

Obowiązki informacyjne wobec KNF wynikające
z art. 133 ustawy o biegłych rewidentach
– pismo Urzędu KNF z 13 września 2017 r. ……………………………………………………….. 5

Minimalne współczynniki kapitałowe
– pismo Urzędu KNF z 24 listopada 2017 r. ……………………………………………………….. 8

Orzecznictwo sądów
Błąd co do całkowitego kosztu kredytu
– wyrok SO w Łodzi z 13 września 2017 r. (II C 262/16) ………………………………………. 9

Dopuszczalność nadania klauzuli wykonalności
przeciwko nabywcy nieruchomości obciążonej hipoteką
– uchwała SN z 8 grudnia 2016 r. (III CZP 81/16) ………………………………………………. 14

Przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie
– wyrok SN z 13 maja 2016 r. (III CSK 247/15) ………………………………………………….. 23

Glosy
Dopuszczalność nadania klauzuli wykonalności
przeciwko nabywcy nieruchomości obciążonej hipoteką
– glosa do uchwały SN z 8 grudnia 2016 r. (III CZP 81/16) ………………………………… 29
Łukasz Przyborowski

Poglądy
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach bankowych
za okres od stycznia do czerwca 2017 r. (cz. II) ………………………………………………… 40
Mirosław Bączyk

Naruszenie bankowej umowy o prowadzenie rachunku IKE ……………………………… 56
Jan Szuszkiewicz

Rejestracja podwyższenia kapitału w spółce publicznej
– uwagi de lege ferenda …………………………………………………………………………………. 71
Ryszard Manteuffel

Przekazanie do masy upadłości przedmiotu bezskutecznej czynności prawnej
(praktyczne aspekty stosowania art. 134 p.u.) ………………………………………………….. 80
Bartosz Sierakowski, Aleksandra Witowska

Monitor Prawa Bankowego numer 2018/3