Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2018/2

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Rola lustratora w bankach spółdzielczych
– pismo Urzędu KNF z 9 lutego 2016 r.
(DBS/DBS_W5/7111/72/61/2013/2016/BF) ……………………………………………………… 2

Alternatywne spółki inwestycyjne
– pismo Urzędu KNF z 18 maja 2017 r. ………………………………………………………………. 4

Rotacja firm audytorskich
– pismo Urzędu KNF z 11 września 2017 r.. ……………………………………………………….. 6

Orzecznictwo sądów
Model przeciętnego konsumenta bankowego
– wyrok SA w Warszawie z 30 listopada 2015 r. (VI ACa 1685/14) ………………………10

Rozliczenia konsorcjantów za pośrednictwem rachunku zastrzeżonego
– wyrok SN z 10 września 2015 r. (II CSK 536/14) ……………………………………………..26

Stosowanie art. 105a ust. 3 prawa bankowego
– wyrok NSA z 25 lipca 2017 r. (I OSK 2859/16) ………………………………………………..34

Glosy
Rozliczenia konsorcjantów za pośrednictwem rachunku zastrzeżonego
– glosa do wyroku SN z 10 września 2015 r. (II CSK 536/14) ………………………………41
Tomasz Czech

Poglądy
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach bankowych
za okres od stycznia do czerwca 2017 r. (cz. I) ………………………………………………….51
Mirosław Bączyk

Nowe rozporządzenie dotyczące prospektów emisyjnych
– wybrane zagadnienia …………………………………………………………………………………….71
Rafał Woźniak

Odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje płatnicze
w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego ……………………………………………….80
Dariusz Gradzi, Szymon Zych

Wpływ upadłości zleceniodawcy gwarancji bankowej
i kaucjodawcy na gwarancję i kaucję bankową …………………………………………………98
Rafał Adamus

Monitor Prawa Bankowego numer 2018/2