Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2018/12

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Dokumenty alternatywnej spółki inwestycyjnej
– pismo Urzędu KNF z 5 marca 2018 r. …………………………………………………………….. 2

Funkcjonowanie giełd i kantorów kryptowalut
– pismo Urzędu KNF z 6 czerwca 2018 r. ………………………………………………………….. 7

Orzecznictwo sądów
Rozliczenie kosztów w razie przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego
– wyrok SO w Warszawie z 5 czerwca 2018 r. (XXVII Ca 479/18) …………………………. 9

Walutowe transakcje terminowe
– wyrok SN z 16 stycznia 2018 r. (I CSK 54/17) ………………………………………………… 13

Odpowiedzialność za nieautoryzowaną wypłatę środków z rachunku bankowego
– wyrok SN z 18 stycznia 2018 r. (V CSK 141/17) ……………………………………………… 22

Skutki braku terminowej odpowiedzi na reklamację klienta
– uchwała SN z 13 czerwca 2018 r. (III CZP 113/17) …………………………………………. 26

Glosy
Ujawnienie komornikowi tajemnicy bankowej
– glosa do wyroku SN z 13 stycznia 2017 r. (III CSK 53/16) ……………………………….. 32
Wojciech Zręda

Poglądy
Wierzytelności z rachunku podmiotu kwalifikowanego
jako przedmiot zabezpieczenia rzeczowego ……………………………………………………. 39
Mateusz Blocher

Rachunek bankowy objęty zarządem sukcesyjnym ………………………………………….. 51
Tomasz Czech

Funkcjonowanie w banku procedury anonimowego zgłaszania naruszeń ………….. 67
Kamil Majewski

Czy postępowanie restrukturyzacyjne może zmierzać
do sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika. ………………………………………………………… 78
Bartosz Sierakowski, Norbert Frosztęga

Monitor Prawa Bankowego numer 2018/12