Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2018/11

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami
– pismo Urzędu KNF z 19 września 2017 r. ……………………………………………………….. 2

Okres przejściowy dotyczący informacji o transakcjach ponadprogowych
– pismo Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z 4 lipca 2018 r. ……………… 4

Orzecznictwo sądów
Sprzedaż lokalu bez obciążenia hipotecznego w postępowaniu upadłościowym
– postanowienie SN z 10 marca 2017 r. (III CSK 91/16) …………………………………….. 10

Poręczenie spłaty kredytu
– wyrok SN z 11 maja 2017 r. (II CSK 496/16) ………………………………………………….. 15

Wypowiedzenie skierowane na ostatni znany adres pożyczkobiorcy
– wyrok SN z 30 listopada 2017 r. (IV CSK 51/17) …………………………………………….. 20

Reprezentacja upadłego banku
– postanowienie SN z 17 stycznia 2018 r. (IV CSK 44/17)………………………………….. 23

Glosy
Sprzedaż lokalu bez obciążenia hipotecznego w postępowaniu upadłościowym
– glosa do postanowienia SN z 10 marca 2017 r. (III CSK 91/16) ……………………….. 26
Rafał Adamus

Poglądy
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego
w sprawach bankowych za okres od lipca do grudnia 2017 r. (cz. II) ………………….. 32
Mirosław Bączyk

Pojęcie kredytu denominowanego ………………………………………………………………….. 57
Artur Nowacki

Restrukturyzacja i dochodzenie wierzytelności kredytodawcy
z tytułu umowy o kredyt hipoteczny ………………………………………………………………… 65
Katarzyna Pytel

Tajemnica bankowa w świetle tzw. ustawy o konfi skacie rozszerzonej ………………. 73
Aleksander Szpojankowski

Zasady i zakres odpowiedzialności członków rady wierzycieli
a praktyka postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych ………………………… 82
Bartosz Merczyński, Paweł Bartosiewicz

Nowe zagrożenia dla wierzytelności zabezpieczonych.
Przymusowe objęcie układem ………………………………………………………………………… 93
Piotr Zimmerman, Wiktor Danielak

Monitor Prawa Bankowego numer 2018/11