Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2018/10

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Wartość nominalna obligacji podporządkowanej
– pismo Urzędu KNF z 24 października 2017 r. ………………………………………………….. 2

Ograniczenia inwestycyjne obowiązujące towarzystwa funduszy inwestycyjnych
– pismo Urzędu KNF z 20 listopada 2017 r. ……………………………………………………….. 4

Wykonywanie przez emitentów obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych
– pismo Urzędu KNF z 29 marca 2018 r. ……………………………………………………………. 9

Orzecznictwo sądów
Nieskuteczne wypowiedzenie umowy kredytu
– wyrok SA w Białymstoku z 6 grudnia 2017 r. (I ACa 558/17)……………………………. 11

Przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie
– wyrok SN z 31 marca 2016 r. (IV CSK 372/15) ……………………………………………….. 17

Poręczenie terminowe
– wyrok SN z 27 czerwca 2017 r. (II CSK 609/16) ……………………………………………… 22

Odpowiedzialność banku za działania byłego pracownika
– wyrok SN z 9 listopada 2017 r. (I CSK 53/17) ………………………………………………… 26

Wstrzymanie wykonania decyzji KNF o odmowie zgody
na powołanie prezesa banku
– postanowienie NSA z 10 stycznia 2018 r. (II GSK 4162/17) …………………………….. 33

Glosy
Odpowiedzialność za zawarcie umowy kredytu przez osobę nieumocowaną
– glosa do wyroku SN z 17 stycznia 2017 r. (IV CSK 143/16) …………………………….. 35
Dominika Wajda

Poglądy
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego
w sprawach bankowych za okres od lipca do grudnia 2017 r. (cz. I) …………………… 42
Mirosław Bączyk

Wypłata środków z rachunku objętego zastawem finansowym …………………………. 62
Tomasz Czech

Odpowiedzialność BFG za szkody wyrządzone w związku
z pełnieniem roli organu przymusowej restrukturyzacji. …………………………………….. 74
Jakub Szpringer

Przejęcie na własność udziałów w spółce z o.o. obciążonych
zastawem rejestrowym a ograniczenie obrotu udziałami w umowie spółki …………. 85
Paweł Bartosiewicz, Iwona Ciszyńska

Monitor Prawa Bankowego numer 2018/10