Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2018/1

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Wpis do rejestru zarządzających ASI
– pismo Urzędu KNF z 26 kwietnia 2017 r. …………………………………………………………. 2

Orzecznictwo sądów
Ustalenie nieważności umowy kredytu walutowego
– wyrok SO w Warszawie z 22 maja 2017 r. (II C 656/15) ……………………………………14

Szkoda wyrządzona przez pracownika banku
przy wykonywaniu powierzonych czynności
– wyrok SN z 10 czerwca 2016 r. (IV CSK 647/15) ……………………………………………..25

Wypowiedzenie umowy kredytu
– wyrok SN z 26 stycznia 2017 r. (II CSK 209/16) ………………………………………………32

Sankcja za wykonywanie czynności bankowych bez zezwolenia
– uchwała SN z 10 marca 2017 r. (III CZP 109/16) ……………………………………………..36

Wyłączenie członków KNF w razie ponownego rozpatrzenia sprawy
– wyrok NSA z 12 grudnia 2016 r. (II GSK 1924/15) ……………………………………………43

Glosy
Sankcja za wykonywanie czynności bankowych bez zezwolenia
– glosa do uchwały SN z 10 marca 2017 r. (III CZP 109/16) ……………………………….50
Katarzyna Martowłos

Poglądy
Wybrane zagadnienia intertemporalne na gruncie dyrektywy PSD2 ……………………57
Wojciech Iwański, Mateusz Blocher

Działalność depozytariusza w świetle ostatnich zmian
regulacji funduszy inwestycyjnych ……………………………………………………………………71
Wojciech Kobyliński, Włodzimierz Marat

Bank istotny na gruncie ustawy – Prawo bankowe ……………………………………………86
Michał Torończak

Recenzje
Recenzja książki Tomasza Nieboraka pt. „Tworzenie i stosowanie
prawa rynku finansowego a proces ekonomizacji prawa” …………………………………..99
Piotr Stanisławiszyn

Monitor Prawa Bankowego numer 2018/1