Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2017/9

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Zarządzanie ryzykiem w funduszach inwestycyjnych
– pismo Urzędu KNF z 4 września 2015 r. (DFI/IV/4037/85/1/2015/67/ŁK) ……………. 2

Skutki podatkowe umowy przelewu wierzytelności
– pismo Izby Skarbowej w Warszawie z 22 grudnia 2016 r.
(1462-IPPB2.4514.550.2016.2.JG1)……………………………………………………………………. 9

Orzecznictwo sądów
Pozbawienie wykonalności bankowego tytułu egzekucyjnego
z uwagi na abuzywność postanowienia umowy kredytowej
– wyrok SA w Szczecinie z 23 listopada 2016 r. (I ACa 276/16)……………………………17

Sprzeczność umowy opcji walutowej z zasadami współżycia społecznego
– wyrok SN z 8 lipca 2016 r. (I CSK 570/15) ……………………………………………………….31

Bankowe papiery wartościowe
– wyrok SN z 20 października 2016 r. (II CSK 549/15) ………………………………………..41

Glosy
Sprzeczność umowy opcji walutowej z zasadami współżycia społecznego
– glosa do wyroku SN z 8 lipca 2016 r. (I CSK 570/15) ………………………………………..46
Katarzyna Martowłos

Poglądy
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego
w sprawach wekslowych za 2016 r. …………………………………………………………………..52
Mirosław Bączyk

Klauzula pari passu w świetle poglądów doktryny
i orzecznictwa sądów common law …………………………………………………………………..63
Bartłomiej Sobieraj, Rafał Zakrzewski

Wybrane kompetencje Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego …………………..74
Janusz Molis

Jednakowe traktowanie wierzycieli w układzie
– art. 162 prawa restrukturyzacyjnego ……………………………………………………………….88
Tomasz Trocki, Paweł Skura

Monitor Prawa Bankowego numer 2017/9