Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2017/7-8

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Orzecznictwo sądów
Odpowiedzialność banku za wypłatę na rzecz osoby nieuprawnionej
– wyrok SO w Warszawie z 19 grudnia 2016 r. (I C 229/15) ………………………………….. 2

Odpowiedzialność banku za wykonanie polecenia przelewu
– wyrok SN z 14 stycznia 2016 r. (I CSK 1094/14) ………………………………………………10

Kara pieniężna za naruszenie obowiązków dotyczących
informowania o transakcjach płatniczych
– wyrok WSA w Warszawie z 26 czerwca 2016 r. (VI SA/Wa 3103/15)) ………………..16

Poglądy
Dostarczanie konsumentom w postaci elektronicznej informacji
wymaganych przez przepisy o usługach płatniczych ………………………………………….22
Barbara Bajor

Prawna ochrona informacji o rachunku płatniczym
w świetle usługi dostępu do informacji o rachunku (AIS) …………………………………….32
Michał Mostowik

Przeniesienie rachunku płatniczego …………………………………………………………………..44
Tomasz Czech

Nadzór Prezesa NBP nad funkcjonowaniem schematów płatniczych ………………….58
Witold Srokosz

Transgraniczne świadczenie usług płatniczych
w państwach członkowskich UE i EOG ……………………………………………………………..69
Konrad Stolarski

Usługi oparte na dostępie do rachunku w dyrektywie PSD II …………………………….. 81
Krzysztof Korus

Odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje w dyrektywie PSD II ……………..94
Zbigniew Długosz

Silne uwierzytelnienie klienta w dyrektywie PSD II i RTS EBA ……………………………105
Paweł Widawski

Monitor Prawa Bankowego numer 2017/7-8