Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2017/6

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Stosowanie outsourcingu w związku z ogłoszeniem
i przeprowadzeniem wezwania przez fi rmę inwestycyjną
– pismo Urzędu KNF z 14 grudnia 2015 r. (DRK/WK/485/14/1/2015/PK) ……………… 2

Wpływ Brexitu na polski system bankowy
– pismo Ministerstwa Finansów z 12 września 2016 r. (FN1.054.17.2016.CQM) ……. 6

Orzecznictwo sądów
Abuzywność klauzuli dotyczącej zmiennego oprocentowania kredytu
– wyrok SO w Łodzi z 17 października 2016 r. (III Ca 1427/15) ……………………………… 8

Zwolnienie od egzekucji środków błędnie przelanych na rachunek bankowy
– wyrok SN z 27 października 2016 r. (V CSK 48/16) …………………………………………..29

Zmiana opłaty za prolongatę kredytu
– wyrok SN z 2 lutego 2017 r. (I CSK 203/16) ……………………………………………………..34

Glosy
Zwolnienie od egzekucji środków błędnie przelanych na rachunek bankowy
– glosa do wyroku SN z 27 października 2016 r. (V CSK 48/16) …………………………..40
Grzegorz Sikorski

Poglądy
System ochrony akceptanta kart płatniczych w unijnym
rozporządzeniu ws. opłat interchange………………………………………………………………..48
Michał Mostowik

BTE – o swoistości stosowania w nowych realiach prawnych …………………………….59
Piotr Turski

Działalność powiernicza jako prowadzenie rachunków
dla niektórych państwowych papierów wartościowych ………………………………………74
Mateusz Blocher

Wadliwa treść dokumentu warunków emisji obligacji a ważność obligacji ………….82
Konrad Zawistowski

Realizacja uprawnień zastawnika rejestrowego w postępowaniu sanacyjnym ……..89
Norbert Frosztęga, Mateusz Medyński

Recenzje
Recenzja podręcznika akademickiego
pt. „Prawo gospodarcze i handlowe” (red. W. J. Katner) ……………………………………103
Mirosław Bączyk

Monitor Prawa Bankowego numer 2017/6