Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2017/5

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Obciążanie funduszy inwestycyjnych kosztami zarządzania sekurytyzowanymi
wierzytelnościami
– pismo Urzędu KNF z 28 kwietnia 2016 r. (DFI/II/4030/41/1/16/DK) ……………………. 2

Wypłata środków z rachunku zmarłego członka OFE
– pismo Urzędu KNF z 18 lipca 2016 r. (DOK/WPRI/6135/1/1/2016/MGŚ) ……………. 6

Współpraca banków z pośrednikami kredytowymi
– pismo Urzędu KNF z 21 listopada 2016 r. (DOK/WPRII/075/6/1/2016/AC) ………..10

Orzecznictwo sądów
Wypowiedzenie umowy kredytu hipotecznego
– wyrok SA w Białymstoku z 8 września 2016 r. (I ACa 288/16) …………………………..17

Umowa opcji walutowej
– wyrok SN z 17 grudnia 2015 r. (I CSK 1043/14) ……………………………………………….28

Posiadacz rachunku jako pokrzywdzony
– postanowienie SN z 28 kwietnia 2016 r. (I KZP 3/16)………………………………………..34

Upadek hipoteki przymusowej ustanowionej w postępowaniu zabezpieczającym
– postanowienie SN z 24 listopada 2016 r. (V CZ 86/16) ……………………………………..44

Zaskarżenie decyzji KNF dotyczącej ustanowienia zarządcy komisarycznego
– wyrok WSA w Warszawie z 24 listopada 2016 r. (VI SA/Wa 1302/16) ………………..48

Poglądy
Bezskuteczność przelewu wierzytelności przyszłej wobec masy upadłości …………51
Tomasz Czech

Potrzeba klauzuli długu równoległego w przypadku kredytowania konsorcjalnego.
Praca porównawcza na tle prawa polskiego i holenderskiego …………………………….63
Tomasz Tomczak

Komitet Stabilności Finansowej po zmianach …………………………………………………….80
Michał Torończak

Klauzule kompensacyjne w przymusowej restrukturyzacji banku ………………………..96
Bartosz Jagodziński

Monitor Prawa Bankowego numer 2017/5