Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2017/4

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Postępowanie w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego
– pismo Urzędu KNF z 12 kwietnia 2016 r. …………………………………………………………. 2

Informowanie klientów o ryzyku stopy procentowej
– pismo Urzędu KNF z 28 listopada 2016 r. (DRB/DRB_I/0734/7/1/2016) …………….. 5

Interpretacja art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim
– pismo Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
i Rzecznika Finansowego z 16 maja 2016 r. ………………………………………………………… 7

Orzecznictwo sądów
Opłaty dodatkowe w umowie kredytu konsumenckiego
– wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku z 31 sierpnia 2016 r. (IV Ca 481/16) …………12

Ustalenie kursu walutowego w umowie kredytu indeksowanego do waluty obcej
– wyrok SA w Krakowie z 4 października 2016 r. (I ACa 645/16) ………………………..14

Koszty sądowe związane z udziałem Przewodniczącego KNF
w postępowaniu cywilnym
– postanowienie SN z 29 maja 2015 r. (II CSK 669/14) ………………………………………..25

Nieważność ustanowienia hipoteki
– wyrok SN z 14 września 2016 r. (III CSK 339/15) ……………………………………………..28

Opłata sądowa w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych
– uchwała SN z 26 października 2016 r. (III CZP 59/16) ………………………………………35

Przetwarzanie danych osobowych klienta banku w celach marketingowych
– wyrok WSA w Warszawie z 12 sierpnia 2016 r. (II SA/Wa 337/16) ……………………..39

Glosy
Opłata sądowa w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych
– glosa do uchwały SN z 26 października 2016 r. (III CZP 59/16) …………………………46
Aleksandra Nadolska

Poglądy
Statutowe ograniczenia zwrotu wpłat na udziały w polskich i niemieckich
bankach spółdzielczych w świetle rozporządzenia CRR oraz dyrektywy CRD IV ….54
Piotr Mijal

Kompetencja BFG z art. 222 ust. 2 ustawy o BFG ……………………………………………..66
Michał Torończak

Proces zgłaszania naruszeń w banku ………………………………………………………………..77
Andrzej Rychter

Zbieg wniosku o ogłoszenie upadłości z wnioskiem
restrukturyzacyjnym a bezskuteczność czynności prawnych dłużnika…………………86
Bartosz Sierakowski, Norbert Frosztęga

Monitor Prawa Bankowego numer 2017/4