Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2017/3

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Zakres stosowania rozporządzenia MAR
– pismo Urzędu KNF z 30 czerwca 2016 r. (DFI/III/4037/80/1/16/DS) …………………… 2

Obowiązki informacyjne dotyczące rachunków bankowych
– pismo Urzędu KNF z 16 listopada 2016 r. (DFI DOK/WPRII/0735/8/1/2016/EK) …. 6

Orzecznictwo sądów
Warunki zbycia akcji na okaziciela
– wyrok SN z 3 czerwca 2015 r. (V CSK 566/14) ………………………………………………….. 9

Ograniczona odpowiedzialność spadkobiercy dłużnika hipotecznego
– postanowienie SN z 21 stycznia 2016 r. (III CZP 96/15) ……………………………………17

Zastrzeżenia do protokołu kontroli
– postanowienie WSA w Warszawie z 3 października 2016 r.
(VI SA/Wa 1504/16) …………………………………………………………………………………………..23

Glosy
Ograniczona odpowiedzialność spadkobiercy dłużnika hipotecznego
– glosa do postanowienia SN z 21 stycznia 2016 r. (III CZP 96/15) ………………………27
Michał Kućka

Poglądy
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach bankowych
za okres od stycznia do czerwca 2016 r. (cz. II) ………………………………………………….36
Mirosław Bączyk

Opóźnienie informacji poufnej przez instytucje finansowe …………………………………..55
Rafał Woźniak

Upadłość grupy kapitałowej z perspektywy kredytodawców – środki prawne
w celu podważenia konkurujących wierzytelności wewnątrzgrupowych ……………..64
Sławomir Morawski, Jacek Bąk

Umowa kredytu a art. 256 prawa restrukturyzacyjnego ………………………………………83
Tomasz Trocki

Sprzedaż w postępowaniu upadłościowym przedsiębiorstwa
obejmującego nieruchomość leśną …………………………………………………………………..96
Mateusz Medyński, Agnieszka Stenzel, Michał Chylak

Monitor Prawa Bankowego numer 2017/3