Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2017/2

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Prowadzenie kilku rejestrów uczestników dla jednego funduszu inwestycyjnego
– pismo Urzędu KNF z 11 maja 2016 r. (DFI/I/4037/62/1/16/JG) …………………………… 2

Obligacje podporządkowane
– pismo Urzędu KNF z 10 czerwca 2016 r.
(DPI/WE/0734/1/7/16/ST) …………………………………………………………………………………… 5

Orzecznictwo sądów
Wadliwe oznaczenie zakresu wierzytelności hipotecznej w księdze wieczystej
– wyrok SA w Lublinie z 12 maja 2016 r. (I ACa 228/16) ………………………………………. 7

Oznaczenie odsetek w notarialnym oświadczeniu o poddaniu się egzekucji
– wyrok SN z 23 lipca 2015 r. (I CSK 438/14) ……………………………………………………..12

Abuzywność klauzuli umowy kredytowej dotyczącej przeliczenia walutowego
– wyrok SN z 22 stycznia 2016 r. (I CSK 1049/14) ………………………………………………16

Odpowiedzialność poręczyciela wekslowego
za umorzone zobowiązania upadłego dłużnika
– wyrok SN z 5 lutego 2016 r. (I IV CSK 346/15) …………………………………………………25

Glosy
Abuzywność klauzuli umowy kredytowej dotyczącej przeliczenia walutowego
– glosa do wyroku SN z 22 stycznia 2016 r. (I CSK 1049/14)……………………………….32
Tomasz Czech

Poglądy
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego
w sprawach bankowych za okres od stycznia do czerwca 2016 r. (cz. I) ……………..42
Mirosław Bączyk

Upadłość grupy kapitałowej z perspektywy kredytodawców
– egzekwowalność roszczeń wobec poręczających spółek-córek (cz. II) …………….61
Sławomir Morawski, Jacek Bąk

Spłata wierzytelności hipotecznej przez poręczyciela a przejście hipoteki ……………81
Łukasz Przyborowski

Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,
systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
– wielkie zmiany i ich przyczyny ………………………………………………………………………..96
Piotr Zimmerman, Mateusz Medyński

Monitor Prawa Bankowego numer 2017/2