Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2017/12

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Zarządzanie ryzykiem związanym ze stosowaniem instrumentów
pochodnych w funduszach inwestycyjnych
– pismo Urzędu KNF z 25 maja 2016 r. (DFI/IV/4037/68/1/2016/57/JD) ……………….. 2

Identyfi kacja instytucji o znaczeniu systemowym
– pismo Urzędu KNF z 14 listopada 2016 r. ……………………………………………………….. 9

Ryzyka związane z walutami wirtualnymi
– pismo Urzędu KNF z 7 lipca 2017 r. ……………………………………………………………….14

Podmioty zarządzające aktywami powierzonymi przez inwestorów
– pismo Urzędu KNF z 8 września 2017 r. …………………………………………………………17

Orzecznictwo sądów
Waluta hipoteki i zabezpieczonej wierzytelności
– wyrok SN z 29 kwietnia 2015 r. (V CSK 445/14) ……………………………………………..21

Odpowiedzialność dłużnika rzeczowego
w razie utraty bytu prawnego przez dłużnika osobistego
– wyrok SN z 10 września 2015 r. (II CSK 745/14) ……………………………………………..26

Odpowiedzialność za zawarcie umowy kredytu
przez osobę nieumocowaną
– wyrok SN z 17 stycznia 2017 r. (IV CSK 143/16) …………………………………………….36

Glosy
Waluta hipoteki i zabezpieczonej wierzytelności
– glosa do wyroku SN z 29 kwietnia 2015 r. (V CSK 445/14) ……………………………..42
Łukasz Przyborowski

Poglądy
Kredyt w rachunku bieżącym a problem zajęcia egzekucyjnego ………………………. 58
Rafał Adamus

Konsumencka umowa zastawu rejestrowego ……………………………………………………66
Tomasz Czech

Zbieg zastawów rejestrowych a przejęcie
na własność przedmiotu zastawu przez zastawnika …………………………………………..77
Bartosz Merczyński, Paweł Bartosiewicz

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym konsumenta
oraz wpływ wierzyciela na wysokość planu spłaty ……………………………………………..88
Mateusz Medyński, Barbara Szczepkowska, Konrad Forysiak

Monitor Prawa Bankowego numer 2017/12