Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2017/11

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Realizacja zleceń zamiany/konwersji jednostek uczestnictwa
– pismo Urzędu KNF z 11 lipca 2016 r. (DFI/4037/85/1/2016) ………………………………. 2

Implementacja dyrektywy PAD
– pismo Urzędu KNF z 20 lipca 2017 r. ……………………………………………………………….. 8

Nowe regulacje dotyczące komitetów audytu
– pismo Urzędu KNF z 11 września 2017 r. ………………………………………………………..15

Orzecznictwo sądów
Opłata za wykonanie zajęcia rachunku bankowego
– wyrok SA w Warszawie z 30 czerwca 2015 r. (VI ACa 1046/14) ……………………….18

Zmiana numeru umowy kredytu
– wyrok SN z 20 sierpnia 2015 r. (II CSK 597/14) ………………………………………………..23

Termin poręczenia
– uchwała SN z 22 czerwca 2016 r. (III CZP 19/16)……………………………………………..30

Zakaz wykonywania prawa głosu z akcji banku
– wyrok WSA w Warszawie z 21 października 2016 r.
(VI SA/Wa 3127/14) …………………………………………………………………………………………..33

Glosy
Konstytucyjność bankowego tytułu egzekucyjnego
– glosa do wyroku TK z 14 kwietnia 2015 r. (P 45/12) …………………………………………50
Paweł Janus

Poglądy
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego
w sprawach bankowych za okres od lipca do grudnia 2016 r. (cz. II) …………………..56
Mirosław Bączyk

Sposób działania Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego …………………………..68
Janusz Molis

Ryzyko prawne a ryzyko braku zgodności w bankach ……………………………………… 85
Agnieszka Modras

Wybrane zagadnienia ustawy o kredycie hipotecznym ……………………………………….92
Małgorzata Wielebska

Monitor Prawa Bankowego numer 2017/11