Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2017/10

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Oferowanie niektórych kategorii instrumentów fi nansowych
– pismo Urzędu KNF z 30 maja 2016 r. (DRK/WK/485/4/1/2016/WP) …………………… 2

Orzecznictwo sądów
Nabycie hipoteki na podstawie rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych
– wyrok SA w Warszawie z 29 listopada 2015 r. (VI ACa 1632/14) ………………………… 6

Przelew na zabezpieczenie wierzytelności
– wyrok SN z 23 czerwca 2016 r. (V CSK 644/15) ……………………………………………….15

Wypowiedzenie umowy kredytu hipotecznego
– wyrok SN z 8 września 2016 r. (II CSK 750/15) ………………………………………………..21

Glosy
Wypowiedzenie umowy kredytu hipotecznego
– glosa do wyroku SN z 8 września 2016 r. (II CSK 750/15) …………………………………35
Tomasz Czech

Poglądy
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego
w sprawach bankowych za okres od lipca do grudnia 2016 r. (cz. I) ……………………44
Mirosław Bączyk

Znaczenie klauzuli pari passu na gruncie prawa polskiego ………………………………….59
Bartłomiej Sobieraj, Rafał Zakrzewski

Struktura organizacyjna Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego ………………….70
Janusz Molis

Ponoszenie przez wierzyciela kosztów postępowania wywołanego
skutecznym sprzeciwem od spisu wierzytelności a prawo do sądu …………………… 84
Paweł Bartosiewicz, Iwona Jasiak

Odpowiedzialność zabezpieczycieli za zobowiązania umorzone
w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz postępowaniu
upadłościowym osoby fizycznej ………………………………………………………………………..99
Bartosz Sierakowski, Barbara Szczepkowska, Aleksandra Witowska

Monitor Prawa Bankowego numer 2017/10