Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2017/12

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Zagraniczne podmioty maklerskie w Polsce
– pismo Urzędu KNF z 30 listopada 2015 r. ……………………………………………………….. 2

Ujawnienie tajemnicy maklerskiej wobec ZUS i UKS
– pismo Urzędu KNF z 23 grudnia 2015 r.
(DRK/WRM/485/88/1/2015/83/AK) …………………………………………………………………….. 9

Restrukturyzacja zadłużenia z tytułu kredytu i pożyczki
– pismo Urzędu KNF z 25 lutego 2016 r.
(DOK/WPR/075/9/1/2015/PM) ………………………………………………………………………….12

Orzecznictwo sądów
Bezskuteczność spłaty długu niewymagalnego wobec masy upadłości
– wyrok SA w Krakowie z 27 listopada 2015 r. (I ACa 1147/15) ……………………………14

Pełnomocnictwo jako zabezpieczenie wierzytelności
– wyrok SN z 28 maja 2015 r. (III CSK 330/14) ……………………………………………………23

Nadanie klauzuli wykonalności przeciwko
nabywcy nieruchomości obciążonej hipoteką
– postanowienie SN z 10 lipca 2015 r. (IV CZ 53/15) …………………………………………..31

Sprzeczność umowy kredytowej z zasadami współżycia społecznego
– wyrok SN z 28 stycznia 2016 r. (I CSK 16/15) ………………………………………………….35

Przejęcie zastawionych akcji przez zastawnika
– wyrok SN z 10 marca 2016 r. (III CSK 167/15) ………………………………………………….40

Przetwarzanie danych osobowych klienta banku w celach marketingowych
– wyrok WSA w Warszawie z 9 października 2015 r. (II Sa/Wa 40/15) ………………….45

Poglądy
Upadłość grupy kapitałowej z perspektywy kredytodawców
– egzekwowalność roszczeń wobec poręczających spółek córek (cz. I) ………………49
Sławomir Morawski, Jacek Bąk

Przekształcenie spółki kapitałowej a surogacja
i konwersja przedmiotu zastawu rejestrowego …………………………………………………..67
Małgorzata Banaszkiewicz

Wybrane prawne problemy nowego modelu
bankowości spółdzielczej w Polsce …………………………………………………………………..75
Witold Srokosz

Wspólność hipoteki ………………………………………………………………………………………….87
Tomasz Tomczak

Monitor Prawa Bankowego numer 2017/12