Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2016/9

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Udzielanie przez banki kredytów wiązanych
– pismo Urzędu KNF z 6 października 2015 r. (DOK/WPR/0735/13/1/2015/PM) …… 2

Rola stanowisk Urzędu KNF w działalności firm inwestycyjnych
– pismo Urzędu KNF z 14 grudnia 2015 r. (DRK/WK/485/13/1/2015/MT) ……………… 7

Rachunek bankowy w razie upadłości konsumenckiej
– pismo Ministerstwa Finansów z 1 czerwca 2015 r.
(FN1.054.21.MPL.RPW.73901.2015) ………………………………………………………………..10

Orzecznictwo sądów
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego
– wyrok SO w Warszawie z 2 października 2014 r. (V CA 2187/14) ………………………12

Przelew wierzytelności na zabezpieczenie kredytu
– wyrok SN z 14 stycznia 2015 r. (I CSK 19/14) ………………………………………………….19

Wypowiedzenie umowy kredytu konsumenckiego
– wyrok SN z 25 czerwca 2015 r. (V CSK 507/14) ……………………………………………….23

Glosy
Znamiona oszustwa finansowego
– glosa do wyroku SA w Warszawie z 30 października 2013 r. (II AKa 325/13) ……..29
Zygmunt Kukuła

Poglądy
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego
w sprawach wekslowych za 2015 r. …………………………………………………………………..35
Mirosław Bączyk

Nadzór nad rynkiem finansowym w Wielkiej Brytanii ………………………………………….46
Michał Ochwat

Kilka uwag na tle art. 105 ust. 4i ustawy – Prawo bankowe ………………………………..66
Michał Torończak

Przygotowana likwidacja, czyli „pre-pack” po polsku,
jako alternatywa standardowej upadłości …………………………………………………………..78
Tomasz Trocki, Anna Polz-Ziobrowska

Upadłość wspólnika spółki jawnej a dalsze istnienie spółki
i odpowiedzialność za nowopowstałe zobowiązania ………………………………………….95
Norbert Frosztęga, Mateusz Medyński

Monitor Prawa Bankowego numer 2016/9