Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2016/7-8

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Instytucja administratora zastawu w ustawie o obligacjach
– pismo Ministerstwa Finansów z 24 lipca 2015 r.
(FN3.054.5.2015FN3.054.5.2015) ………………………………………………………………………. 2

Orzecznictwo sądów
Skutki wykonania zastawu rejestrowego
zabezpieczającego wierzytelności z tytułu obligacji
– wyrok SA w Katowicach z 17 lipca 2015 r. (I ACa 279/15) …………………………………. 4

Przewłaszczenie rzeczy na zabezpieczenie obligacji
– postanowienie SN z 26 września 2014 r. (IV CSK 711/13) ………………………………..11

Powstanie praw z tytułu obligacji
– wyrok SN z 4 lutego 2015 r. (IV CSK 237/14) …………………………………………………..20

Poglądy
Obligacje a zasada swobody umów ………………………………………………………………….28
Aleksander Chłopecki

Obligacja w świetle ustawy o obligacjach ………………………………………………………….40
Rafał Woźniak

Obligacje wieczyste jako przykład nowego typu obligacji ……………………………………49
Leszek Koziorowski, Wojciech Nowosad

Zmiana warunków emisji obligacji ……………………………………………………………………..61
Iwona Gębusia

Zgromadzenie obligatariuszy …………………………………………………………………………….68
Tomasz Sójka

Zaskarżanie uchwał zgromadzenia obligatariuszy ………………………………………………86
Joanna Sarkowicz, Mateusz Rodzynkiewicz

Postępowanie restrukturyzacyjne i upadłościowe wobec emitentów obligacji ……..97
Rafał Adamus

Instytucje wspólnego decydowania obligatariuszy.
Zagadnienia kolizyjnoprawne i jurysdykcyjne ……………………………………………………106
Marcin Spyra

Monitor Prawa Bankowego numer 2016/7-8