Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2016/5

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Wymagany poziom depozytu zabezpieczającego
– pismo Urzędu KNF z 21 lipca 2015 r. (DRK/WRM/485/33/4/2015/46/PT) …………… 2

Koszty nadzoru nad rynkiem finansowym sprawowanego
przez Komisję Nadzoru Finansowego
– pismo KNF z 15 sierpnia 2015 r. (DAI_WFK/070/4/2/2015) ……………………………….. 6

Stosowanie klauzul modyfikacyjnych
– pismo Urzędu KNF z 11 lutego 2016 r. …………………………………………………………..12

Orzecznictwo sądów
Odpowiedzialność banku za brak informacji o ryzyku funduszu inwestycyjnego
– wyrok SA w Warszawie z 16 kwietnia 2014 r. (VI ACa 1284/13) ……………………….16

Poręczenie jako czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela
– wyrok SN z 6 czerwca 2014 r. (I CSK 428/13) ………………………………………………….21

Naruszenie dóbr osobistych klienta banku
– wyrok SN z 13 listopada 2014 r. (V CSK 29/14) ……………………………………………….26

Szkoda w postaci obciążenia nieruchomości hipoteką
– wyrok SN z 12 lutego 2015 r. (IV CSK 235/14) …………………………………………………33

Glosy
Egzekucja sądowa z rachunku wspólnego
– glosa do wyroku SN z 9 lutego 2012 r. (III CSK 189/11) ……………………………………38
Grzegorz Sikorski

Poręczenie jako czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela
– glosa do wyroku SN z 6 czerwca 2014 r. (I CSK 428/13) ………………………………….47
Agnieszka Szerszeń

Poglądy
Czy banki przyszłości będą jedynie źródłem kapitału?
Trendy w regulacji usług płatniczych ………………………………………………………………….53
Michał Grabowski

Struktura wewnętrzna oraz podstawa funkcjonowania L’Autorité des marchés
fi nanciers (AMF) jako organu nadzoru nad rynkiem fi nansowym we Francji …………64
Michał Mariański

Charakter prawny uprawnień powiernika banku hipotecznego ……………………………74
Rafał Woźniak

Małżeńskie ustroje majątkowe w przypadku
ogłoszenia upadłości konsumenckiej …………………………………………………………………83
Mateusz Medyński, Klaudia Krawiec

Z praktyki
Dostęp do rachunku bankowego przez osoby trzecie
– stanowisko Rady Bankowości Elektronicznej ZBP z 22 kwietnia 2015 r. …………..93

Monitor Prawa Bankowego numer 2016/5