Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2016/4

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Przechowywanie środków pieniężnych klientów przez fi rmy inwestycyjne
– pismo Urzędu KNF z 23 kwietnia 2015 r. (DRK/WRM/485/32/1/MK/25/2015) …….. 2

Przekazywanie przez banki danych do BIK
– pismo Urzędu KNF z 8 lipca 2015 r. (DRB/DRB_I/075/11/5/2015) ……………………… 9

Kredyt wiązany
– pismo Prezesa UOKiK z 5 sierpnia 2015 r. (DDK-076-161/15/MF) …………………….11

Orzecznictwo sądów
Wykonanie polecenia przelewu
– wyrok SA w Warszawie z 20 lutego 2015 r. (VI ACa 546/14) ……………………………13

Udostępnienie klientowi toalety bankowej
– wyrok SN z 17 września 2014 r. (I CSK 682/13) ……………………………………………….23

Umowa opcji walutowej
– postanowienie SN z 29 października 2014 r. (III CSK 237/14)……………………………27

Przeniesienie hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne
– postanowienie SN z 21 maja 2015 r. (IV CSK 509/14) ………………………………………29

Objęcie układem wierzytelności z tytułu podatku od towarów i usług
– wyrok NSA z 26 września 2014 r. (II FSK 2310/12) ………………………………………….36

Glosy
Przeniesienie hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne
– glosa do postanowienia SN z 21 maja 2015 r. (IV CSK 509/14) …………………………40
Bartłomiej Swaczyna

Poglądy
Działanie w porozumieniu w spółce publicznej …………………………………………………..51
Piotr M. Szelenbaum

Konsekwencje nierozpatrzenia reklamacji klienta instytucji finansowej
w wymaganym terminie ……………………………………………………………………………………67
Tomasz Czech

Klauzule kompensacyjne oraz zaspokojenie wierzytelności z transakcji
pochodnych w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym ………………….79
Bartosz Jagodziński, Mateusz Chodosz

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.
za zobowiązania spółki w świetle art. 299 k.s.h. oraz art. 21 p.u. …………………………89
Mateusz Medyński, Konrad Forysiak

Monitor Prawa Bankowego numer 2016/4