Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2016/3

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Realizowanie zleceń konwersji i zamiany jednostek
uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
– pismo Urzędu KNF z 30 marca 2015 r. (DFI/4037/28/1/15/MM)…………………………. 2

Interpretacja postanowień Rekomendacji S
– pismo Urzędu KNF z 29 maja 2015 r. (DRB/DRBI/7111/7/8/2015)……………………… 6

Rozpatrywanie reklamacji przez podmioty rynku fi nansowego
– pismo Urzędu KNF z 8 października 2015 r. (DOK/WPR/075/11/1/2015/PM) ……10

Orzecznictwo sądów
Dyskryminacja klienta banku
– wyrok SA w Warszawie z 26 czerwca 2014 r. (I ACa 40/14) ……………………………..13

Błąd co do potwierdzenia zawarcia transakcji pochodnej
– wyrok SN z 17 czerwca 2014 r. (I CSK 401/13) ………………………………………………..18

Nieważność umowy kredytowej
– wyrok SN z 10 października 2014 r. (III CSK 279/13) ………………………………………..25

Wpis hipoteki przymusowej na zabezpieczenie roszczenia pauliańskiego
– postanowienie SN z 7 listopada 2014 r. (IV CSK 76/14) ……………………………………32

Opcje walutowe
– wyrok SN z 30 kwietnia 2015 r. (II CSK 265/14) ……………………………………………….34

Weryfikacja zgodności oznaczenia beneficjenta przelewu
– wyrok SN z 25 czerwca 2015 r. (V CSK 546/14) ……………………………………………….39

Glosy
Wpis hipoteki przymusowej na zabezpieczenie roszczenia pauliańskiego
– glosa do postanowienia SN z 7 listopada 2014 r. (IV CSK 76/14)………………………44
Joanna Kisielińska

Poglądy
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego
w sprawach bankowych za okres od stycznia do czerwca 2015 r. (cz. II) …………….50
Mirosław Bączyk

Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji
przez podmioty rynku finansowego i o rzeczniku finansowym. ……………………………67
Bartłomiej Bronisz

Działalność inwestycyjna banków w świetle jednolitej licencji bankowej………………78
Tomasz Zinkiewicz

Postępowanie w sprawie wyznaczenia likwidatora funduszu inwestycyjnego ………85
Łukasz Karasek

Rachunki wspólne a upadłość konsumencka …………………………………………………….98
Agnieszka Dobrzeniecka

Monitor Prawa Bankowego numer 2016/3