Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2016/2

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
System compliance w działalności inwestycyjnej
– pismo Urzędu KNF z 27 maja 2014 r. (DRK/WRM/485/60/1/2014/MK) ………………. 2

Orzecznictwo sądów
Zasądzenie odsetek maksymalnych
– uchwała SN z 11 września 2014 r. (III CZP 53/14) …………………………………………….17

Opodatkowanie usługi wsparcia procesu udzielania i obsługi pożyczek
– wyrok NSA z 11 grudnia 2014 r. (I FSK 1884/13) ……………………………………………..19

Glosy
Zmiana umowy pożyczki a wystawienie weksla gwarancyjnego
– glosa do wyroku SN z 17 maja 2013 r. (I CSK 505/12) ……………………………………..28
Marta Borkowska

Poglądy
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego
w sprawach bankowych za okres od stycznia do czerwca 2015 r. (cz. I) ……………..33
Mirosław Bączyk

Limit pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego………………………………..52
Tomasz Czech

Wywłaszczenie nieruchomości obciążonej hipoteką bankową
na cele związane z realizacją inwestycji drogowych ……………………………………………76
Arkadiusz Monkiewicz

Charakter administracyjnej odpowiedzialności ad personam
z tytułu naruszenia obowiązków informacyjnych spółki publicznej ……………………..88
Paweł Wajda

Monitor Prawa Bankowego numer 2016/2