Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2016/12

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Podwyżki stóp procentowych i opłat bankowych
– pismo Urzędu KNF z 9 lutego 2016 r. (DPP-WOPI/023/46/7/16/AJ) …………………… 2

Orzecznictwo sądów
Błąd co do umowy kredytu hipotecznego
– wyrok SA w Krakowie z 23 listopada 2015 r. (I ACa 1024/15) ……………………………12

Zaspokojenie wierzytelności z tytułu transakcji pochodnych
po ogłoszeniu upadłości dłużnika
– wyrok SN z 19 marca 2015 r. (IV CSK 429/14) …………………………………………………25

Skuteczność przelewu wierzytelności przyszłej w razie zajęcia tej wierzytelności
– wyrok SN z 26 czerwca 2015 r. (I CSK 642/14) ………………………………………………..29

Odpowiedzialność banku za naruszenie tajemnicy bankowej
– wyrok SN z 16 października 2015 r. (I CSK 865/14) ………………………………………….35

Przetwarzanie informacji stanowiących tajemnicę bankową
– wyrok NSA z 10 listopada 2015 r. (I OSK 1318/14) …………………………………………..42

Glosy
Zaspokojenie wierzytelności z tytułu transakcji
pochodnych po ogłoszeniu upadłości dłużnika
– glosa do wyroku SN z 19 marca 2015 r. (IV CSK 429/14) ………………………………….49
Rafał Adamus

Poglądy
Historia obligacji a rozwój ustawodawstwa poświęconego
obligacjom w Polsce od 1918 r. …………………………………………………………………………53
Marek Michalski

Obowiązki banku w razie opóźnienia kredytobiorcy ze spłatą kredytu …………………66
Tomasz Czech

Ryzyko upadłości administratora hipoteki będącego
zagranicznym bankiem, obciążające zabezpieczonych wierzycieli ………………………79
Bartosz Merczyński, Paweł Bartosiewicz

Pozycja banku jako wierzyciela w toku postępowania sanacyjnego
– uwagi ogólne okiem dłużnika ………………………………………………………………………….89
Mateusz Medyński, Konrad Forysiak

Monitor Prawa Bankowego numer 2016/12